انتخابات شورایاری در شهرک مشیریه<div class=«im_message_outer_wrap hasselect» data-msg-id=«-۱»>
<div class=«im_message_wrap clearfix»>
<div class=«im_content_message_wrap im_message_out»>
<div class=«im_message_body»>
<div>
<div class=«im_message_text» dir=«auto»>به نام خدا، عرض سلام و ادب.
مدتی نبودیم و بابت غیبت نسبتا طولانی عذرخواهی می کنیم.
امیدواریم بتوانیم بعد از این منظم تر خدمت کنیم.
البته در این مدت بیکار هم ننشسته بودیم …
دوباره ایام انتخابات رسید و شوری بین برخی مجموعه ها به راه افتاده و هر گروهی برای خودش لیستی منتشر کرده تا بتواند بیشترین نفوذ را در شورایاری محله داشته باشد.
برخی هم که از لیست ها خط خوردند به طور مستقل در این رقابت حضور پیدا می کنند.
قبل از اینکه چند نکته را متذکر شوم از شورایاری فعلی بابت زحماتشان (که از نزدیک شاهدشان بودیم) تشکر می کنیم و به آنها خسته نباشید می گوییم.
به حق و انصافا خدمات قابل توجهی را ارائه کردند و شخصا از اینکه بعضی از آنها دوباره کاندید شدند خوشحالم چون باور دارم جز برای خدمت نیت دیگری ندارند و دنبال منافع شخصی و گروهی نیستند و این را اثبات کردند …</div>
<div class=«im_message_text» dir=«auto»>اما نکته ها.
با شناختی که از برخی کاندیداها داریم، برای اینکه بعدا آنها و مردم سرخورده نشوند بهتر است چند نکته را یادآوری کنیم:
۱- آیا می دانستید اعضای شورایاری حقوقی دریافت نمی کنند؟
۲- آیا می دانستید اعضای شورایاری هیچ تسهیلات خاصی دریافت نمی کنند؟
۳- آیا می دانستید که برای استفاده از رانت نیاز به سرمایه دارید؟
۴- آیا می دانستید که شورا توسط گروه های مختلف رصد می شود؟
۵- آیا می دانستید که شورا باید با گروه های مختلف محله ارتباط بگیرد و یکی از این مجموعه ها کلانتری مشیریه است؟!؟!
۶- آیا می دانستید که اعضای شورا باید با شورای شهر و شهرداری ها و … ارتباط چهره ای و موثر داشته باشند؟
پس حداقل اگر اعضا قدرت تکلم بالایی نداشته باشند، باید قدرت فهم و دانش حداقلی داشته باشند؟!
۷- …</div>
<div dir=«auto»></div>
<div class=«im_message_text» dir=«auto»>بعضی گروه ها تنها برای لجبازی و چشم و هم چشمی در این رقابت شرکت کردند.
آنهم شرکت دقیقه نودی!
و از لیستشان مشخص است که برنامه خاصی مدنظرشان نیست و فقط دنبال پر کردن صندلی ها هستند تا مبادا صندلی به رقیب و یا نااهلش برسد.
سابقه انتخابات قبلی نشان می دهد که این گروه ها غیر از پر کردن صندلی به چیز دیگری فکر نمی کنند.
چراکه بعد از انتخابات نه تنها کاندیداهای انتخاب شده خودشان را رها می کنند بلکه کلا هیچ احساس مسئولیت نسبت به بسیاری از مسائل نشان نمی دهند.
این ۹ نفر اگر همه شان هم از لیست شما (گروهی که لیست دادید) باشند بدون حمایت و همکاری شما چقدر می توانند موفق باشند؟
جالب است گروهی که قبلا لیست داده بود و اتفاقا لیستشان هم رای بالایی آورده بود امروز اعضایشان در صف اول منتقدین و طلبکاران قرار گرفتند درحالیکه از فردای انتخابات همکاری آنها با شورایاری و دوستان خودشان در حداقل بوده!</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=«im_message_outer_wrap hasselect» data-msg-id=«-۳»>
<div class=«im_message_wrap clearfix»>
<div class=«im_content_message_wrap im_message_out»>
<div class=«im_message_body»>
<div>
<div dir=«auto»></div>
<div class=«im_message_text» dir=«auto»>شورایاری قبلی توانست به تنهایی بسیاری از مشکلات محل را پیگیری و حل کند و بعضی را هم تا حدودی پیش برد و متاسفانه در بعضی از مشکلات راه به جایی نبرد:
۱- سدمعبر برخی مغازه داران مخصوصا میوه فروشان
۲- عبور و پارک بیش از حد خودروهای سنگین در محله
۳- برقراری ارتباط موثر و هدفدار با سایر گروه ها
۴- حضور و ارتباط با مردم محل و گزارش منظم فعالیت ها
۵- …</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=«im_message_outer_wrap hasselect» data-msg-id=«-۴»>
<div class=«im_message_wrap clearfix»>
<div class=«im_content_message_wrap im_message_out»>
<div class=«im_message_body»>
<div>
<div class=«im_message_text» dir=«auto»>
در زیر لینک مطالب مرتبط با موضوع شورایاری و فعالیت های آنها را قرار دادیم.فیلم و متن گفتگو با مهدی عباسی، عضو فعلی و کاندید شورایاری که در آن به بیان فعالیت ها پرداختند :
<a href=«http://khatteroshan.ir/۹۷۱۱۲۱-۲/» target=«_blank» rel=«noopener noreferrer»>http://khatteroshan.ir/۹۷۱۱۲۱-۲/</a>
<a href=«http://khatteroshan.ir/abbasi۲۲۱۱۹۷/» target=«_blank» rel=«noopener noreferrer»>http://khatteroshan.ir/abbasi۲۲۱۱۹۷/</a>
<a href=«http://khatteroshan.ir/abbasi۳۹۷/» target=«_blank» rel=«noopener noreferrer»>http://khatteroshan.ir/abbasi۳۹۷/</a>
<a href=«http://khatteroshan.ir/۹۷۱۲۱۸-۲/» target=«_blank» rel=«noopener noreferrer»>http://khatteroshan.ir/۹۷۱۲۱۸-۲/</a>
<a href=«http://khatteroshan.ir/abbasi۲۲۱۱۹۷/» target=«_blank» rel=«noopener noreferrer»>http://khatteroshan.ir/abbasi۲۲۱۱۹۷/</a>
گفتگو با سید محمد صالحی، عضو فعلی و کاندید شورایاری:
<a href=«http://khatteroshan.ir/salehi۹۷/» target=«_blank» rel=«noopener noreferrer»>http://khatteroshan.ir/salehi۹۷/</a>
<a href=«http://khatteroshan.ir/talk۹۷۰۸۲۹/» target=«_blank» rel=«noopener noreferrer»>http://khatteroshan.ir/talk۹۷۰۸۲۹/</a>
با جستجو در سایت خط روشن مطالب بیشتری را خواهید دید.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>