گفتگو با مهدی عباسی - معرفی و نحوه ورود به شورا یاریبا عرض سلام و وقت بخیر. فایل اول از گفتگوی خط روشن (مشیریه نیوز) با آقای عباسی، عضور شورا یاری محله مشیریه را در این پست قرار دادیم. در پست های بعدی ادامه گفتگو را منتشر خواهیم کرد.
[video width=«۶۴۰» height=«۴۸۰» mp۴=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۹/۰۲/Abbasi_۱.mp۴»][/video]