جشنواره فروش محصولات برای حمایت از کارآفرین های محله <a href="/dashboard/entity/khatteroshan/مشیریه" class="text-info">مشیریه</a><strong>خانه خدمات اجتماعی محله مشیریه</strong> جشنواره فروش محصولات تزئینی، بدلیجات، پوشاک، کیف را برای حمایت از <strong>تولیدکنندگان محله مشیریه</strong> در <strong>سرای محله مشیریه</strong> برگزار می کند.
این اجناس توسط <strong>کارآفرینان محله مشیریه</strong> تولید و نمایشگاه بصورت هفتگی در <strong>سرای محله مشیریه</strong> برگزار میشود.
زمان: دوشنبه ۷ آبان ماه ۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۳
&nbsp;
[vls_gf_album id=«۲۴۰»]