حضور مسئولان محلی برای اهدای ویلچرآقای محمدی (شهردار منطقه ۱۵)، آقای صدیف (شهردار ناحیه ۴)، آقای صالحی (از شورایاری محله مشیریه)، خانم امامی (مدیر سرای محله مشیریه)، خانم غفوری (کارشناس اجتماعی سرای محله مشیریه ) از جمله مسئولان محلی حاضر در خانه یکی از معلولان محله مشیریه بودند. این ویلچر دهمین ویلچری بود که با کمک خیرین و حمایت کانون معلولان محله مشیریه تهیه و اهدا شد. دکتر حجت نظری عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این دیدار حضور داشتند.
<img class=«size-full wp-image-۳۳۷۲» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۹/۰۳/thumb-compressor.jpg» alt=«ویلچر مهربانی» width=«۹۰۰» height=«۶۰۰» data-id=«۳۳۷۲» />